/  Kvalitet   /  Tester
Ullfrotté Original er testet i flere ulike sammenhenger med positive resultater. Noen eksempler: TNO mai 2004 Omfattende prøver av egenskaper for 200 g og 400 g aramidmateriale vedrørende bl.a. varmeisolasjon og vanndampmotstand Swerea, rapport 200, 400 og 400FR Rapport fra prøver av 200 g, 400 g og 400 g aramidmateriale vedrørende dimensjonsendring, slitestyrke, pillingegenskaper (fra 2008). 31908 farge Fargens bestandighet mot vask, svette og friksjon for 400 g materiale. 30755 FMV farge Fargens bestandighet mot vask, lys og svette i forbindelse med levering til FMV (400 g materiale). 31316 brand 6940, 6941 Test av antennelighet og flammespredning, i forbindelse med levering til FMV. 31906 pilling m.m. Test av bl.a. dimensjonsendring, pillingegenskaper og skjevhet etter vask av 200 g materiale. 31907 pilling m.m. Test av bl.a. dimensjonsendring, pillingegenskaper og skjevhet etter vask av 400 g materiale. 30754 FMV dimensjon Dimensjonsendring av 400 g jakke i forbindelse med levering til FMV.