/  Kvalitet   /  Tester

Ullfrotté Original er testet i flere ulike sammenhenger med positive resultater.

Noen eksempler:

TNO mai 2004

Omfattende prøver av egenskaper for 200 g og 400 g aramidmateriale vedrørende bl.a. varmeisolasjon og vanndampmotstand

Swerea, rapport 200, 400 og 400FR

Rapport fra prøver av 200 g, 400 g og 400 g aramidmateriale vedrørende dimensjonsendring, slitestyrke, pillingegenskaper (fra 2008).

31908 farge

Fargens bestandighet mot vask, svette og friksjon for 400 g materiale.

30755 FMV farge

Fargens bestandighet mot vask, lys og svette i forbindelse med levering til FMV (400 g materiale).

31316 brand 6940, 6941

Test av antennelighet og flammespredning, i forbindelse med levering til FMV.

31906 pilling m.m.

Test av bl.a. dimensjonsendring, pillingegenskaper og skjevhet etter vask av 200 g materiale.

31907 pilling m.m.

Test av bl.a. dimensjonsendring, pillingegenskaper og skjevhet etter vask av 400 g materiale.

30754 FMV dimensjon

Dimensjonsendring av 400 g jakke i forbindelse med levering til FMV.