/  Kvalitet   /  Miljø

Vi tenker på miljøet

Kvalitets- og miljøhensyn inngår som en selvfølgelig del i det daglige arbeidet hos Woolpower. Produksjonen har siden 2004 vært kvalitetssikret iht. ISO 9001:2000. Siden februar 2007 er vi også miljøsertifisert iht. ISO 14001:2004.

MILJØPOLICY

Woolpower AB produserer varme underklær under varemerket Woolpower. Disse brukes i arbeidslivet og friluftslivet av folk som vil eller må holde seg varme og føle seg vel i utendørsaktiviteter. Selskapets virksomhet påvirker miljøet, i likhet med all industriell virksomhet. Formålet med miljøarbeidet vårt er å minske belastningen på miljøet, både ved produksjonen, hos underleverandører og hos sluttkunden. Woolpower AB skal arbeide aktivt for en langsiktig, holdbar utvikling. Det innebærer at vi ved å bruke en høy andel fornybar råvare, ull, sammen med syntetisk materiale, som forlenger plaggets levetid, utnytter ressursene maksimalt med minimalt forbruk. Å verne om naturen med fjell, sjøer, myrer og skog rundt oss, er en forutsetning for fortsatt eksistens og utvikling for virksomheten vår.

For å oppnå dette skal Woolpower AB:

… kontinuerlig strebe etter å forbedre miljøstyringssystemet vårt og åpent vise frem hva vi gjør for miljøet.

… benytte oss av leverandører som stiller høye krav til hvordan råvarene og produksjonen påvirker miljøet samt arbeider med stadige forbedringer for miljøet.

… arbeide for å minske bruk av ikke-fornybare råvarer og energi samt være sparsomme med råmaterialene våre.

… undervise, informere og være organiserte, slik at samtlige medarbeidere viser miljøhensyn i sine beslutninger.

… minimere avfallsmengden ved å sortere avfallet og i størst mulig grad redusere svinn.

… følge gjeldende lover og andre krav.

ULLPRODUKSJONEN

Vår viktigste råvare, merinoullen, er i aller høyeste grad en fornybar råvare. Den vokser ut igjen, etter hver klipp. Tradisjonell råvareproduksjon av ull påvirker likevel miljøet. Det finnes imidlertid allerede løsninger på de fleste miljøproblemene som er forbundet med ullproduksjon. Den miljøvennlige måten å produsere på innebærer at naturressursene utnyttes på en mer bærekraftig måte. Det betyr blant annet at man unngår overbeiting for å bevare vegetasjonen og at skadeinsekter bekjempes med manuelle og biologiske metoder. Problemer i forbindelse med ullvask kan løses med bedre rensing, miljøvennlige vaskekjemikalier og kompostering og gjenvinning av det organiske restmaterialet.

VELGER RETT LEVERANDØR

For å gjøre ullen maskinvaskbar behandles råvaren før spinning med en såkalt anti-tovebehandling. Bransjen driver intensiv forskning for å utvikle en bedre og mer miljøvennlig metode. Woolpower velger så langt det er mulig leverandører som bruker miljøvennlige produksjonsmetoder, og vi følger utviklingen nøye.

LANG LEVETID

En måte å redusere bruk av naturressursene på, er å lage produkter med høy kvalitet og lang levetid. Dermed forbruker vi mindre råvarer og bruker mindre energi samtidig som vi produserer mindre avfall.

ULLFROTTÉ ORIGINAL ER SERTIFISERT MED ØKO-TEX

Samtlige Woolpower-plagg er godkjent i henhold til Øko-Tex Standard 100. Øko-Tex er et internasjonalt, humanøkologisk merke som sikrer at det ikke er noen giftige eller farlige stoffer i plagget.