/  Kvalitet   /  Etikk

Woolpower går over til mulesing-fri merinoull fra Patagonia

Woolpower i Östersund har høye krav til både kvalitet, miljø og etikk. Det komplekse problemet med mulesing (et inngrep som utføres på merinosau i Australia for å forhindre flueangrep) er kjent, og vi har i lang tid prøvd å finne alternative løsninger. Ettersom Australias ulleverandører ikke kan garantere 100 % mulesing-fri merinoull, velger Woolpower å styre innkjøpet av ull til Patagonia.

– Vi er veldig ille berørt av mulesing, sier Adam Brånby, Woolpower. Problemet er at vi tidligere ikke kunne finne ull som oppfylte de høye kravene vi stiller til blant annet kvalitet, etikk og miljø. Men nå, mye på grunn av den siste ukens debatter om temaet, har våre underleverandører reagert, og vi kan styre innkjøpene mot merinoull fra Patagonia. Takket være at vi har produksjonen her i Sverige, har vi også muligheten til å reagere raskt.

Vi har siden 2008 styrt innkjøp av fin merinoull over til Patagonia med garantier for etisk dyrehold. Selskapets øvrige høye krav til kvalitet, miljø og etikk gjelder fortsatt.

– Vi stenger ikke dørene for Australia. Når Australias ullindustri kan garantere 100 % mulesing-fri merinoull med samme høy kvalitet som i dag, tar vi gjerne opp igjen diskusjonen, sier Adam Brånby.

– Og vi vil gjerne understreke at merinoull i alle henseender er et av de mest etiske og miljøvennlige materialene som finnes for tekstilproduksjon, ikke minst sett fra et kretsløpsperspektiv, sier Adam Brånby.