/  Flammehemmende produkter

En spesiallagd kolleksjon produseres i Ullfrotté Original med en utvidet materialsammensetning for ekstra beskyttelse mot flammer. Aramidfiber tilsettes i ullgarnet, som ytterligere forsterker evnen til å stå imot varme og ild. Disse produktene er merket FR (Flame Resistant) og er CE-merket i henhold til standarden EN 531.

Produktene blir fremstilt i samsvar med europeiske standarder for personlig verneutstyr ved kaldt arbeid: ISO 11612 for beskyttelse mot kortvarig kontakt med flammer og brannspredning (A), fare for konvektiv varme (B2) samt beskyttelse mot strålingsvarme (C1).